El camí més curt entre dues afirmacions sobre els nombres reals passa pels nombres complexos (Jacques Salomon Hadamard)

El dia a dia

Oferta electrònica

La funció d’aquesta secció és crear -o recollir- i posar a l’abast de qualsevol docent de matemàtiques una sèrie de materials d’accés lliure, tant de consulta com per treballar a classe.