El camí més curt entre dues afirmacions sobre els nombres reals passa pels nombres complexos (Jacques Salomon Hadamard)

El dia a dia

Full d’avaluació

dilluns 3 de juny de 2019

Enguany, l’avaluació de l’activitat per part dels/de les docents, es farà en línia.

Accedir-hi

Respondre a aquest article