Es cometen molts menys errors utilitzant dades incorrectes que no pas no utilitzant cap dada (Charles Babbage)

El dia a dia

N. S. Consolació d’Alcúdia

dijous 12 de març de 2009

Avui (12/3/2009) el 4t d’ESO del Col·legi de Nostra Senyora de la Consolació d’Alcúdia ha fet l’estudi trigonomètric de la Seu de Mallorca.

Igual que els seus companys d’altres centres, la primera part l’han dedicada a prendre mesures de camp (distàncies i angles) mentres que després, han acabat al CentMat per obtenir resultats i interpretar-los. Un matí ben aprofitat.

Respondre a aquest article