La probabilitat és el bon sentit aplicat al càlcul (Pierre S. de Laplace)

El dia a dia

Els daus i les taules de multiplicar

divendres 22 de maig de 2020

Respondre a aquest article