Un educador matemàtic ha d’utilitzar allò que aprengué com a matemàtic per realitzar la seva missió d’educador (Ubiratan d’Ambrosio)

El dia a dia

Activitats al CentMat

Els centres educatius interessats en aquestes activitats es desplaçaran al Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic.

Aquestes activitats es poden combinar entre elles, amb les activitats a centres educatius sempre i quan es disposi d’una aula d’ordinadors per realitzar-les.

  1. Educació Infantil
  2. Educació Primària
  3. Educació Secundària Obligatòria
  4. Batxillerat