La bellesa és la primera pedra de toc; no hi ha lloc en el món perquè hi romanguin les matemàtiques desagradables des del punt de vista estètic (Godfrey Harold Hardy)

El dia a dia

Activitats al CentMat

Els centres educatius interessats en aquestes activitats es desplaçaran al Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic.

Aquestes activitats es poden combinar entre elles, amb les activitats a centres educatius sempre i quan es disposi d’una aula d’ordinadors per realitzar-les.

  1. Educació Infantil
  2. Educació Primària
  3. Educació Secundària Obligatòria
  4. Batxillerat