Un educador matemàtic ha d’utilitzar allò que aprengué com a matemàtic per realitzar la seva missió d’educador (Ubiratan d’Ambrosio)

El dia a dia

Biblioteca

JPEG - 36.6 kB

A banda de generar activitats adreçades a l’alumnat, el Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic vol ser també un punt de trobada i servei per als mestres i professors.

BIBLIOTECA

JPEG - 24.9 kB

Per això, a través d’un conveni amb la Conselleria d’Educació, la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX posa a l’abast de tots els mestres i professors el seu fons bibliogràfic especialitzat en didàctica de les matemàtiques. Per a qualsevol consulta o prèstec posau-vos en contacte amb el CentMat o amb l’SBM-XEIX (c/Salvà núm. 14, Palma).

  1. Educació Infantil
  2. Educació Primària
  3. Educació Secundària Obligatòria
  4. Batxillerat