Es cometen molts menys errors utilitzant dades incorrectes que no pas no utilitzant cap dada (Charles Babbage)

El dia a dia