Abans de fer les meves primeres preguntes, arribaren els llibres amb milers de respostes. No sé preguntar. (David Jou)

El dia a dia

Recursos

En aquesta secció podreu trobar recursos didàctics que no van lligats a cap intervenció per part dels professors del CentMat. Els documents adjunts estan pensats per facilitar la tasca d’aplicació, aprofitament, ús... dins l’aula i poden ser utilitzats lliurement (amb les condicions de la llicència Creative Commons).

Hi podreu trobar aquestes seccions: