No hi ha res repartit més equitativament en el món que la raó, tots estam convençuts de tenir-ne suficient (René Descartes)

El dia a dia

Biografies

La idea d’aquesta secció és anar proporcionant ressenyes biogràfiques que siguin consultables per alumnat no universitari, lluny d’articles excessivament densos o tècnics, però prou argumentats i amb enllaços que permetin l’aprofundiment si és el cas.