Llegiu Euler, llegiu Euler, ell és el mestre de tots nosaltres (Pierre Simon Laplace)

El dia a dia

Exposicions

Secció on hi trobareu exposicions de temàtica científicomatemàtica que el CentMat posa a l’abast dels centres educatius.