La raó acabarà per tenir raó (Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert)

El dia a dia

Exposicions

Secció on hi trobareu exposicions de temàtica científicomatemàtica que el CentMat posa a l’abast dels centres educatius.