Es cometen molts menys errors utilitzant dades incorrectes que no pas no utilitzant cap dada (Charles Babbage)

El dia a dia

Exposicions

Secció on hi trobareu exposicions de temàtica científicomatemàtica que el CentMat posa a l’abast dels centres educatius.