La probabilitat és el bon sentit aplicat al càlcul (Pierre S. de Laplace)

El dia a dia

Exposicions

Secció on hi trobareu exposicions de temàtica científicomatemàtica que el CentMat posa a l’abast dels centres educatius.