SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Cultivar la mirada matemàtica > Una macla quasi transparent

Una macla quasi transparent

dilluns 20 de febrer de 2006

Etiquetes: Geometria Rotonda Políedre
Una macla quasi transparent

Autopista d’Inca, sortida de sa Cabaneta

En cristal·lografia, una macla és aquell agregat mineral constituït per dos o més cristalls disposats amb una certa simetria. Aquestes unions, les macles, poden ser de contacte o de penetració. En el cas més senzill, el de contacte, ens trobem amb dos cristalls separats per un pla de simetria. En el cas de penetració, els cristalls estan relacionats a partir d’un eix de rotació. Una explicació senzilla del primer tipus seria que, alhora de encadenar àtoms, un pertorbació en el medi trenca la cadena d’agregació i passa a tenir una altra seqüència. Per exemple, si els àtoms s’encadenaven com

A - B - C - A - B - C - A - B - C

una anomalia pot enllaçar al B central una altra A, i llavors la seqüència s’invertirà de manera que obtindrem una seqüència simètrica, quan abans no ho era.

A - B - C - A - B - A - C - B - A

Podeu imaginar el que passa en 3 dimensions. Evidentment, el tema no és tan simple perquè estam parlant d’estructures determinades per les forces interatòmiques i llurs orientacions, de la geometria orbital dels àtoms que integren el mineral... i tot plegat fa que aquest fet només sigui viable en alguns casos. Casos, emperò, que arriben a donar formes tan belles com la rosa del desert.
No em sona que el sistema tetraèdric sigui un dels sistemes cristal·logràfics minerals, però l’autor/a de la instal·lació que apareix a la imatge ha volgut maclar dos tetraedres mitjançant un eix de rotació de 180º. El resultat es pot mirar també com un octaedre estrellat.

Respondre a aquest article