Les matemàtiques són un producte de la ment humana, però no poden ser sotmeses a la voluntat humana (Ian Stewart)

El dia a dia

Activitats a centres

En aquestes activitats, el professor del Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic es desplaça al centre que les sol·licita.

  1. Educació Infantil
  2. Educació Primària
  3. Educació Secundària Obligatòria
  4. Batxillerat