Comprendre les coses que ens envolten és la millor preparació per comprendre el que hi ha més enllà (Hypatia d’Alexandria)

El dia a dia