L’essència de les matemàtiques és la llibertat (George Cantor)

El dia a dia

[De]mostrar la igualtat

dijous 11 de setembre de 2008

Aquesta activitat fou encarregada per l’Ajuntament de Palma a la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX.

Es tracta d’un taller que treballa la igualtat i la diversitat com a valors a partir de les matemàtiques. Es fan servir cites de Ramon Llull i Ghandi, la declaració dels drets humans, el teorema d’Stone-Tuckey, la fórmula d’Euler i els sistemes electorals. (Veieu el pdf adjunt "Descripció de l’activitat")

Adreçat a: 3r Cicle d’Educació Primària i ESO.

Durada: 1 hora.

Material necessari: Ordinador i projector. A més, el centre escolar tindrà preparat un full per a cada alumne, fotocopiat per les dues cares, amb els dos "pdf" que acompanyen aquest article (Repartiment de recompenses + Teorema d’Stone -Tukey).

Podeu sol·licitar aquesta activitat des de l’apartat de sol·licituds

Documents adjunts

Respondre a aquest article