Abans de fer les meves primeres preguntes, arribaren els llibres amb milers de respostes. No sé preguntar. (David Jou)

El dia a dia

Multiplicar és divertit!

dimarts 21 d’abril de 2009

Taller creat per treballar la multiplicació i alguns dels seus algoritmes des d’una perspectiva històrica. La idea és remarcar el caràcter evolutiu de les matemàtiques i els seus algoritmes. La sessió acaba amb la construcció d’una calculadora de paper.

Adreçat a: Alumnes d’Educació Primària a partir de 4t. És imprescindible que els alumnes coneguin totes les taules de multiplicar.

Durada: 2 hores.

Objectius: Conèixer diferents versions històriques de l’algoritme de la multiplicació, valorar l’algoritme actual com a part d’un procés històric en evolució i afavorir una actitud positiva envers el càlcul aritmètic.

Podeu sol·licitar aquesta activitat des de l’apartat de sol·licituds

Documents adjunts

Respondre a aquest article