Les matemàtiques són la poesia de les ciències (Léopold Sédar Senghor)

El dia a dia

Dividir també és divertit!

dimecres 30 de juny de 2021

Taller creat per treballar la divisió i alguns dels seus algoritmes des d’una perspectiva històrica. La idea és remarcar el caràcter evolutiu de les matemàtiques i els seus algoritmes. La sessió acaba amb alguns exemples que estimulen el càlcul mental.

Adreçat a: Alumnes de 3r cicle d’Educació Primària. És imprescindible que els alumnes coneguin totes les taules de multiplicar.

Durada: 2 hores.

Objectius: Conèixer diferents versions històriques de l’algoritme de la divisió, valorar l’algoritme actual com a part d’un procés històric en evolució i afavorir una actitud positiva envers el càlcul aritmètic.

Material: Trobareu adjunta (abaix) la guia didàctica de l’activitat i, també, el full per a practicar la divisió egípcia. Cada alumne/a ha de tenir una fotocòpia d’aquest full i de l’àbac romà. (Basta un full fotocopiat per les dues cares). La resta el portarà el CentMat.

Podeu sol·licitar aquesta activitat des de l’apartat de sol·licituds

Documents adjunts

Respondre a aquest article