L’essència de les matemàtiques és la llibertat (George Cantor)

El dia a dia

Joc del TRITERINGA

dijous 31 de març de 2022

El triteringa (desenvolupat el 2020 per l’equip del CentMat) és un joc de la família del Tàntrix (creat per Mike McManaway el 1988). Es pot considerar dins la categoria dels jocs de connexions o jocs topològics abstractes.

Adreçada a: alumnes a partir de 1r cicle d’Educació Primària fins a 4t d’ESO.

Objectius: descobrir, experimentar, jugar, reflexionar, col·laborar...

Durada: una hora

Material: el joc del TRITERINGA és un joc de 48 cartes. El professorat del CentMat en portarà en nombre suficient per poder jugar a la classe.

Podeu sol·licitar aquesta activitat des de l’apartat general de sol·licituds (columna de la dreta).

Si voleu treballar-lo de manera autònoma, podeu accedir a l’apartat de Recursos materials, a la columna de la dreta.

Respondre a aquest article