La probabilitat és el bon sentit aplicat al càlcul (Pierre S. de Laplace)

El dia a dia

Múltiples comuns: de la realitat a la màgia

dimarts 22 de juny de 2021

Habitualment, el treball de múltiples comuns es desenvolupa d’una manera molt aritmètica. Aquí trobareu una proposta per treballar el concepte de múltiple comú (i per tant, també, de mínim comú múltiple) a partir del joc i de la realitat fins a la màgia.

Objectiu: Adquirir i fixar el concepte de comú múltiple a partir d’exemples extrets de la realitat propera.
Adreçada a: alumnes de 3r cicle d’Ed. Primària i 1r i 2n d’Ed. Secundària
Durada: una sessió.
Proposta didàctica: La trobareu (diferent per a cada nivell) en el pdf adjunt.
Material necessari: Cada alumne ha de tenir fotocopiada la seva fitxa de registre (bé de Primària o bé de Secundària) que trobareu al pdf adjunt. Tota la resta la portarà el CentMat (lògicament també necessitam ordinador i projector).

Podeu sol·licitar aquesta activitat des de l’apartat de sol·licituds (columna de la dreta)

Documents adjunts

Respondre a aquest article