Tant el matemàtic com el músic són creadors lliures d’un món de bellesa ordenada (Bertrand Russell)

El dia a dia

Qui som

El Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic neix el curs 2008-2009 i té com a missió:

 • Oferir un espai per a la renovació de la didàctica de les matemàtiques a les illes.
 • Ésser un punt de trobada per a alumnat i professorat, l’objectiu principal del qual és el desenvolupament d’activitats acadèmiques –tant al propi centre com als diversos centres educatius- i itineraris que permetin, des d’una pràctica de la reflexió, la renovació metodològica i un ensenyament de qualitat.
 • Ésser un servei educatiu especialment obert a les innovacions i requeriments de la societat actual que contribueixi en la mesura de les seves possibilitats a millorar la situació actual de fracàs escolar.
 • Facilitar a l’alumnat l’adquisició de les competències matemàtiques bàsiques, el permeti progressar en el mon acadèmic, desenvolupar-se a nivell personal i el prepari per a la vida adulta en l’àmbit d’una societat altament tecnificada.

Els valors que aquest centre considera adequats per fomentar i potenciar són:

 • La sensibilitat i l’estima per les matemàtiques.
 • El pensament reflexiu: actitud curiosa, crítica i investigadora.
 • L’esforç, la responsabilitat i l’esperit de superació personal.
 • La participació democràtica i plural amb el foment de la cooperació, del treball en equip i de la consciència cívica.
 • La convivència i la igualtat en la diversitat, tant a nivell cultural com de gènere.
 • La comunicació fluida com a mitjà que permeti resoldre problemes de forma raonada i dialogada.
 • L’ús de les matemàtiques com a llenguatge universal.
 • El coneixement de la realitat científica illenca, tant històrica com actual.
 • El coneixement i respecte per la realitat cultural i natural de les Illes Balears.

La visió del Centre d’Aprenentatge de Matemàtiques de les Illes Balears és:

 • Ser un centre de qualitat perquè cerca les millors respostes possibles a les necessitats de l’alumnat i del professorat en l’àmbit de l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques.
 • Millorar de forma contínua la gestió i organització del centre.
 • Crear un clima agradable que permeti un ambient de treball adequat en totes les activitats del centre.
 • Ser un centre innovador, democràtic, participatiu i obert.
 • Fomentar la relació amb tots els centres educatius de les illes, amb les administracions competents en la formació del professorat i amb altres entitats.

Els professors del CentMat som:

 • Josep Lluís Pol i Llompart (2008-2013, 2017-2024 )
 • Daniel Ruiz Aguilera (2008-2011)
 • Maria Triay Magraner (2011-2012)
 • Maria Magdalena Martí Pons (2016-2017)
 • Susanna Morell Torrens (2018- )
 • Pere Barber Fullana (2020-2021 )
B_articles>
 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Educació Secundària Obligatòria
 4. Batxillerat