L’essència de les matemàtiques és la llibertat (George Cantor)

El dia a dia

Biblioteca

A banda de generar activitats adreçades a l’alumnat, el Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic vol ser també un punt de trobada i servei per als mestres i professors.

BIBLIOTECA

Per això, a través d’un conveni amb la Conselleria d’Educació, la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX posa a l’abast de tots els mestres i professors el seu fons bibliogràfic especialitzat en didàctica de les matemàtiques. Per a qualsevol consulta o prèstec posau-vos en contacte amb el CentMat o amb l’SBM-XEIX (c/Salvà núm. 14, Palma).

MATEMALETES

Podeu accedir a les matemaletes com a material en préstec per als centres.

  1. Educació Infantil
  2. Educació Primària
  3. Educació Secundària Obligatòria
  4. Batxillerat