El llibre de la naturalesa està escrit en el llenguatge de les matemàtiques (Galileo Galilei)

El dia a dia

Aula Hypatia

dijous 11 de setembre de 2008

La biblioteca del Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic està a disposició de tots els docents interessats. Està integrada principalment pel fons de didàctica de les matemàtiques que aporta la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX.

La biblioteca romandrà oberta a la seu del CentMat normalment tots els dijous feiners del curs, de 17:30 a 19:30. Per poder accedir-hi és necessari posar-se en contacte amb les reposables a través del correu biblioteca

Respondre a aquest article