La raó acabarà per tenir raó (Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert)

El dia a dia

Formació matemàtica a les Illes 2008-2009

dilluns 2 de març de 2009

Seminaris als Centres de Professorat

- Matemàtica dia a dia. Iniciació
Àmbit: Mallorca
Anys acadèmics: 2007-2008, 2008-2009
Responsable: Félix Rodríguez
Participants: docents d’educació primària i secundària

- Matemàtica dia a dia. Aprofundiment
Àmbit: Mallorca
Any acadèmic: 2008-2009
Responsable: Félix Rodríguez
Participants: docents d’educació primària i secundària

- La competència matemàtica i la vida a l’aula d’Educació Infantil
Àmbit: CEP Palma
Any acadèmic: 2001-2009
Responsables: Núria Vives / Montserrat Riera
Participants: docents de segon cicle d’educació infantil i educació primària

- La competència matemàtica i la vida a l’aula d’Educació Infantil
Àmbit: CEP Inca
Anys acadèmics: 2006-2009
Responsable: Sacramento López Martínez
Participants: docents de segon cicle d’educació infantil i educació primària

- Les competències matemàtiques i el projecte col·lectiu de l’aula
Àmbit: CEP Eivissa i Formentera
Any acadèmic: 2008-2009
Responsable: Rosa Thomàs
Participants: docents de segon cicle d’educació infantil i educació primària

- Les competències matemàtiques i el projecte col·lectiu a l’aula
Àmbit: CEP Menorca
Anys acadèmics: 1999-2009
Participants: docents d’educació primària
Director: Carlos Gallego Lázaro
Coordinadora: Marta Orfila Moll
Responsable CEP: Lys Aldea
Descripció: Els objectius d’aquest seminari són:

 • Adquirir coneixements científics sobre els diferents llenguatges matemàtics.
 • Reflexionar sobre la pròpia pràctica docent.
 • Recollir documentació d’aula per estudiar-la en grup.
 • Veure com l’ús dels llenguatges matemàtics pot enriquir el projecte col·lectiu de l’aula.

I els seus continguts:

 • El significat de l’activitat matemàtica escolar.
 • Les matemàtiques com a instruments de representació de la realitat.
 • L’ús de les matemàtiques per conviure i investigar sobre el món acollint totes les identitats.
 • Els llenguatges matemàtics en un món complex.
 • Un currículum de matemàtiques basat en “sabers” i “saber fer”.
 • Aplicacions pràctiques.
  El seminari ha participat en diferents trobades de seminaris de matemàtiques i va organitzar les II Jornades d’àmbit estatal “La cultura matematica a l’aula”.

Publicacions:

 • Repensar el aprendizaje de las matemáticas. Matemáticas para convivir comprendiendo el mundo.
  Autors: Carlos Gallego Lázaro, Margarida Pons Gomila, Catalina Alemany, Maribel Barceló, Marta Guerra, Marta Orfila, Carolina Pons Conill, Fernando Pons Fanals, Francisca C. Pons Pons, Teresa Pons Pons, Núria Triay. Edit. GRAÓ 2005
 • JOCS COL·LECTIUS Contextos matemàtics a l’aula. (Cd)
  Teresa Pons Pons. Recopilació de jocs posats en pràctica pels membres del seminari de matemàtiques. CEP de Menorca 2002. Aquest cd es pot descarregar de la pàgina web del CEP de Menorca .

- Competències a l’àrea de matemàtiques
Àmbit: CEP Menorca
Any acadèmic: 2008-2009
Participants: docents d’educació secundària
Responsable: Begoña Oquiñena

Conversa pedagògica

- Viatge a l’infinit
Àmbit: Mallorca
Any acadèmic: 2008-2009
Responsables: Núria Vives / Montserrat Riera
Participants: docents de segon cicle d’educació infantil

Cursos de Formació

- Visquem les matemàtiques. Matematitzem!
Àmbit: Mallorca
Any acadèmic: 2008-2009
Responsable: Kiko Torrilla
Participants: docents d’educació primària

- La competència matemàtica i la vida a l’aula d’educació infantil
Àmbit: Mallorca
Any acadèmic: 2008-2009
Responsable: Núria Vives
Participants: docents de segon cicle d’educació infantil

- Recrear les matemàtiques amb la calculadora gràfica
Àmbit: Mallorca
Any acadèmic: 2008-2009
Responsable: Catalina Ramis Oliver
Participants: professorat de secundària
Descripció: Curs de 25 hores que té com a objectius:

 • Reflexionar sobre la manera d’ensenyar Matemàtiques amb al calculadora a l’aula.
 • Familiaritzar-se amb el maneig de la calculadora gràfica i simbòlica, i analitzar les seves possibilitats didàctiques.
 • Utilitzar la calculadora gràfica per introduir, reforçar i aprofundir continguts del currículum de matemàtiques del segon cicle d’ESO i de batxillerat.
 • Promoure l’ús de la calculadora científica com a recurs didàctic per a la adquisició de la compència matemàtica.

És un curs amb una fase presencial i una fase a distància utilitzant l’entorn de formació moodle. Els participants una vegada han realitzat les cinc primeres sessions han dur a terme una proposta o directament una aplicació a l’aula amb la calculadora gràfica que l’empresa CASIO Flamagàs lliura gratuïtament a cada un dels participants.

- Eines i recursos matemàtics per a infantil i primària
Àmbit: Formentera
Any acadèmic: 2008-2009
Responsable: Jaume Verdera
Descripció: Aquest curs va tenir com a objectius donar a conèixer nous recursos per treballar les matemàtiques, i presentar estratègies d’intervenció a l’aula per tal de fer les matemàtiques més atractives.

Grups de treball

- Parlem bé a les classes de matemàtiques
Centre: IES La Ribera
Curs acadèmic: 2008-2009
Participants: professorat de secundària
Responsable: Catalina Ramis
Descripció: Aquest grup de treball té com a objectiu elaborar un material en suport informàtic i en suport paper perquè el professorat pugui realitzar consultes sobre termes matemàtics i afavorir l’eliminació de barbarismes matemàtics i caminar cap a la normalització lingüística.

- Altres estratègies dins l’aula de matemàtiques
Centre: CP Marian Aguiló
Any acadèmic: 2008-2009
Responsable: Manuela Soler

- Les matemàtiques i la vida
Centre: CP Camilo José Cela
Curs acadèmic: 2008-2009
Responsable: José Manuel Ojeda

Formació en centres

- Pam a pam
Centre: CP Cas Saboners
Any acadèmic: 2008-2009
Responsable : Joana Mª Palou

- Projecte d’Innovació Pedagògica
Centre: CP Bartomeu Ordines
Anys acadèmics: 2008-2009 i 2009-2010
Responsable: Sacramento López Martínez

Jornades

- III Jornada de professorat de matemàtiques de secundària
Lloc de celebració: UIB
Data: 7 de novembre 2008

- Trobada de seminaris de matemàtiques
Lloc de celebració: UIB
Data: 3 i 4 d’abril de 2009

Respondre a aquest article