Les matemàtiques són la clau i la porta de la ciència (Roger Bacon)

El dia a dia

Exposicions

Secció on hi trobareu exposicions de temàtica científicomatemàtica que el CentMat posa a l’abast dels centres educatius.