El llibre de la naturalesa està escrit en el llenguatge de les matemàtiques (Galileo Galilei)

El dia a dia

Fitxa didàctica, full d’avaluació per als mestres, quadern de l’alumne i annex sobre mesures

dilluns 24 de gener de 2011

Aquí trobareu els següents documents:

Quadern de l’alumne:
Document de 4 fulls pensat per imprimir a doble cara sobre DIN A4, doblegar per la meitat i grapar. Queda així un quadern DIN A5 de 8 planes perquè l’alumne pugui tenir registre escrit dels panells de l’exposició.

Fitxa didàctica:
És la guia per als mestres.

Full d’avaluació:
És el full per avaluar l’activitat que han d’emplenar els mestres interessats i enviar-lo al CentMat per correu electrònic durant els quinze dies següents a l’exposició.

Annex sobre mesures:
És un document que pretén ser exhaustiu i que recull tota la informació que hem pogut trobar sobre mesures tradicionals a les Illes Balears a la bibliografia clàssica (Diccionari d’Alcover-Moll, Die Balearen, etc.).

Documents adjunts

Respondre a aquest article