L’atzar és la mesura de la nostra ignorància (Henry Poincaré)

El dia a dia

Pinzellades de cultura matemàtica

La passió és una emoció intensa profundament humana. I tots sabem que la passió s’encomana. Aquesta pot ser, per tant, una eina magnífica i imprescindible en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Però és difícil transmetre aquesta passió (i arribar a tothom) des de la fredor d’un currículum de les matemàtiques que es basi només en continguts teòrics. L’enfocament competencial ha millorat molt el paradigma de l’ensenyament en aquest sentit.

La idea d’aquesta secció és anar oferint als docents petites pinzellades de cultura matemàtica que permetin als docents humanitzar el seu coneixement. Això mirarem de fer-ho relacionant idees o conceptes matemàtics universals amb altres aspectes històrics, biogràfics, geogràfics, tecnològics... i sempre que sigui possible, amb algun aspecte particular en l’àmbit de les Illes Balears.

En aquest sentit, procurarem facilitar sempre que sigui possible alguna fotografia original, alguna anècdota, etc. Quan no s’indiqui el contrari, les fotografies són pròpies i es poden utilitzar lliurement.

Articles d’aquesta secció

 • El nombre pi

  9 de juny de 2020, per Josep L. Pol i Llompart

  (Antiga pintada al carrer de Sant Miquel i la seva inversió un poc modificada)
  A cap alumne/a no li hauríem de furtar el plaer de descobrir per ell mateix, juntament amb els seus companys i companyes de classe, el nombre pi. Simplement hem d’animar-los a fer la divisió del perímetre d’un cercle entre el seu diàmetre, per a molts de cercles diferents (treball cooperatiu), veure que els resultats són prou coincidents i calcular la mitjana.
  Història
  El coneixement inicial de pi passa, efectivament, (...)

 • Circumferències i cercles

  2 de juny de 2020, per Josep L. Pol i Llompart

  D’entre les primeres circumferències o cercles que les persones del món prehistòric observaven en el món natural, d’entre aquelles que ens ajudaren a adquirir la noció primigènia, ben segur que hi havia el disc solar, la lluna plena, les ninetes dels ulls de la gent propera...
  Per la senzillesa de la seva construcció, la circumferència és la línia corba amb més presència del món civilitzat. Amb una estaca o punxó (centre) i un cordill (radi) es degueren construir a la prehistòria gairebé totes.
  (Aixovar (...)

 • Monedes

  19 de maig de 2020, per Josep L. Pol i Llompart

  (El canvista i la seva dona. Oli sobre taula de Quentin Matsys, 1514. Museu del Louvre, París. Imatge: domini públic)
  Les monedes, o més ben dit, les unitats monetàries, són unitats que permeten mesurar i, per tant, quantificar, el valor mercantil de les coses, mercaderies o serveis. Aquestes mercaderies poden ser produïdes (i llavors la mesura es diu preu) o productores (i llavors la mesura es diu salari).
  Les unitats monetàries són realitats abstractes que permeten, per conveni universal, (...)

 • El camí de Mart

  14 de maig de 2020, per Josep L. Pol i Llompart

  (Universum, Flammarion, gravat. París (1888); versió acolorida d’Hugo Heikenwaelder, Viena (1998))
  L’observació del cel ha estat un dels motors històrics de les matemàtiques. No de bades, dins l’estructura del Quadrivium, la geometria estudiava les figures en repòs mentre que l’astronomia estudiava les figures en moviment. Aquesta és la història de les circumferències en moviment.
  La revolució copernicana, el pas definitiu del model geocèntric al model heliocèntric en la concepció del nostre sistema (...)

 • Les escales de caragol

  7 de maig de 2020, per Josep L. Pol i Llompart

  (Escala de caragol del castell de l’illa de Cabrera, Illes Balears)
  Les escales de caragol són un element urbà prou comú i molt interessant des del punt de vista matemàtic. Començarem dient que el seu nom popular és embulladís ja que en realitat, les línies de creixement d’un caragol i les de l’escala homònima són prou diferents.
  En el cas del caragol, la línia anomenada espiral s’allunya del centre (o de l’eix de creixement) mentre que en el cas de l’escala, la barana sempre es troba a la mateixa (...)

0 | 5 | 10