El cor té raons que la raó ignora (Blaise Pascal)

El dia a dia

Contagiant Idees

- Matemàtiques amb taps
Primer cicle. Numeració fins a 100. Línia numèrica. Major i menor.

- Classificant calcetins
Educació Infantil . Classificacions i agrupaments.

- Paper WC
Primària. Agrupaments. Descomposició. Sumes. Iniciació a la multiplicació.

- Tanca la capsa (Aquí podeu trobar el dossier)
Primària. Construcció del joc. Descomposició fins a 12. Sumes, restes i multiplicacions.

- Multiplicam
A partir de segon de primària. Iniciació a la multiplicació. Taules fins el 6.

- Bingo de multiplicacions (Aquí podeu trobar el dossier)
Construcció del joc amb taps. Taules fins el 10.

- Daus Infantil i 1r Cicle
Infantil i primer cicle. Numeració dels daus. Sumes i restes fins a 12.

- Matemàtiques a la cuina
2n cicle d’EP. Patrons i divisibilitat.

  1. Educació Infantil
  2. Educació Primària
  3. Educació Secundària Obligatòria
  4. Batxillerat