Potser sigui la música la matemàtica dels sentits i la matemàtica la música de la raó (Pere Puig i Adam)

El dia a dia

Miscel·lània

Una aproximació geomètrica al nombre pi
Com obtenir una bona aproximació del nombre pi fent la divisió geomètrica d’una circumferència entre el seu diàmetre.

Construcció de les cúpules de Leonardo
Les 11 cúpules passa a passa i un missatge del mateix Leonardo

La retrogradació de Mart
Una simulació amb GeoGebra del moviment aparent de Mart segons el model heliocèntric copernicà.

Els epicicles de Ptolemeu
Una simulació amb GeoGebra del moviment aparent de Mart segons el model geocèntric ptolemaic.

Construcció del trihexaflexàgon de Sant Jordi 2020
Una guia per fer-se’l a casa.

Sant Jordi 2020
Felicitació del CentMat en aquest atípic Sant Jordi.

Rap del Binari
Alumnes i mestres del CEIP Maria Antònia Salvà han col·laborat amb el CentMat per mostrar el ritme del codi binari.

  1. Educació Infantil
  2. Educació Primària
  3. Educació Secundària Obligatòria
  4. Batxillerat