No hi ha res repartit més equitativament en el món que la raó, tots estam convençuts de tenir-ne suficient (René Descartes)

El dia a dia

MSI: (Maths Scene Investigation)

- Un problema de rondalla (T1 - Ep. 8)
De quantes maneres diferents podem ordenar els volums d’una col·lecció?
Vídeo + Resultats

- Un enigma rodó (T1 - Ep. 7)
Quina és nombre que caracteritza totes les circumferències?
Vídeo + Resultats

- Acer recobert de coure (T1 - Ep.6)
Quin és el diàmetre de les monedes d’1 ct., de 2 ct. i de 3 ct. d’euro?
Vídeo + Resultats

- Un camí helicoïdal (T1 - Ep.5)
Quina figura apareix quan tallam un tub de paper higiènic per la seva hèlice? Quants de cilindres diferents es poden construir a partir d’aquesta figura?
Vídeo + Resultats

- El pentàgon perdut (T1 - Ep.4)
No és fàcil trobar un pentàgon regular a casa, però, què surt la divisió entre la seva diagonal i el seu costat?
Vídeo + Resultats

- El secret del calendari (T1 - Ep.3)
Per què si sumam els 9 nombres d’un quadrat 3x3 en un calendari, podem saber quin és el nombre d’enmig?
Vídeo + Resultats

- Alea iacta est (T1 - Ep.2)
Com estan col·locats els punts a les cares d’un dau?
Vídeo + Resultats

- La constant pitagòrica (T1 - Ep.1)
Quin és el nombre que s’amaga rere tots els quadrats?
Vídeo + Resultats

  1. Educació Infantil
  2. Educació Primària
  3. Educació Secundària Obligatòria
  4. Batxillerat