SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Enllaços > Societats Matemàtiques > Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques - (...)

Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques - ABEAM

L’Associació de Barcelona per a l’estudi i l’aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM) es va constituir formalment el mes d’octubre de 1997 per tal de fomentar l’estudi dels diferents problemes relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques i d’afavorir tant la formació del professorat com la seva implicació en la investigació de problemes didàctics.

http://www.abeam.ensenya.com/moodle