SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Jornades, cursos i concursos > Campus Científics a Sòria

Campus Científics a Sòria

divendres 25 d’abril de 2014, per  SBM-XEIX

Dia 16 d’abril va sortir publicada al BOE la convocatòria de 80 places per a realitzar un campus científic a Sòria durant el mes de juliol per a 80 alumnes de 4t d’ESO.

Els torns seran del 7 al 17 de juliol i del 18 al 28 de juliol. El requisit és tenir una nota mitjana superior a 8,5 durant els tres primers cursos d’ESO i en les avaluacions que s’han realitzat de 4t fins a la convocatòria.

Podeu consultar el text íntegre a:

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/16/pdfs/BOE-A-2014-4163.pdf

Respondre a aquest article