SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Jornades, cursos i concursos > Convocatòries Conselleria d’Educació: llicències d’estudis i assessor als (...)

Convocatòries Conselleria d’Educació: llicències d’estudis i assessor als CEP

dilluns 12 d’abril de 2010, per  Xavier Bordoy

Dia 10 d’abril de 2010, la Conselleria d’Educació i Cultura va fer pública dues convocatòries:

  • De "concessió de llicències per estudi i per dur a terme treballs de recerca durant el curs 2010-2011, destinades als funcionaris de carrera dels cossos docents i del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa". Accedir-hi
  • I "per a a la provisió de llocs de feina d’assessors de formació permanent en els centres de professorat, per concurs de mèrits i en règim de comissió de serveis". Accedir-hi

Un dels requisits és tenir, respectivament, 6 i 5 anys d’experiència docent. El termini és fins a dia 25 d’abril inclòs.

Respondre a aquest article