SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Qui som? > Butlletí electrònic > Butlletí 01 de la SBM-XEIX

Butlletí 01 de la SBM-XEIX

dilluns 28 de novembre de 2005, per  SBM-XEIX

Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

BUTLLETÍ ELECTRÒNIC

Any 2005 (novembre) núm. 1


JORNADA INAUGURAL

A la darrera reunió de la Junta Gestora es va fer una avaluació de la
jornada inaugural. Sembla que gairebé tothom quedà content de com es
varen desenvolupar les activitats.

Cal reconèixer que el mèrit correspon a la col·laboració de molta
gent i de vàries institucions. A l’Ajuntament de Palma per oferir-nos
el
lloc i cobrir algunes de les despeses que es generaren. A la Fundació
Pilar i Joan Miró i a la seva direcció per les facilitats que d’ells
rebérem en tot moment. Al Dr. Claudi Alsina per la seva ponència que
ens
oferí desinteressadament, de la mateixa manera que la formació musical
de Grallalsac.

També agraïm el suport dels representants de les entitats germanes
que ens acompanyaren, així com a l’Ajuntament de Marratxí pel seu
obsequi. Tal vegada notàrem a faltar la presència d’algun representant
de la
Conselleria d’Educació i Cultura. I gràcies, a la fi, a tothom que
d’una
manera o altra ens va ajudar a gaudir d’un horabaixa memorable i
esplèndid que escoltà el tret de sortida de la nostra societat.


PORTAL WEB

Com a novetat, us podem informar de la nova web de la societat, a la
mateixa adreça que l’anterior:

http://www.xeix.org

Reneix amb ganes de ser un centre d’informació i de comunicació de
tots i totes. La nova web està feta amb un gestor de continguts, SPIP,
amb llicència del programari lliure, i funciona a través de redactors.

De moment, ja podeu veure tota la informació de la Jornada Inaugural
(relació de fotografies, crònica,...); diferent informació sobre
notícies científiques en general, i matemàtiques en particular, que
creiem
que seran del vostre interès; una agenda completa d’activitats
matemàtiques; diferents activitats que es duran a terme per part de
SBM-XEIX;
així com informació de qui som. Aquesta nova pàgina estarà actualitzada
constantment, pel que vos recomanam la visiteu regularment, o bé,
empreu
el RSS de la web.

En un futur està previst obrir un fòrum per poder discutir qualsevol
tema que pugui ser atractiu, així com aportacions per part dels socis i
de les sòcies.

Esperem que sigui del vostre gust, i ens faceu arribar tots els
vostres suggeriments i propostes d’ampliació i millora de la web.

De tota manera, si estau interessats en participar-hi sent redactors
i fer les vostres aportacions, no dubteu en posar-vos en contacte amb
nosaltres a:


ASSEMBLEES ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

Està previst que a finals de gener es realitzin en un mateix dia
aquestes dues assemblees. Tal com preveuen els estatuts,

1. L’assemblea s’ha de reunir amb caràcter ordinari, com a mínim, una
vegada a l’any per:

a) Aprovar el pressupost o Pla d’Actuació anual de l’associació.

b) Aprovar els Comptes Anuals de l’associació.

c) Aprovar el programa d’activitats de l’associació.

En aquesta primera assemblea, a més, s’elegirà la primera junta
directiva d’entre les possibles candidatures que es presentin. Pel fet
de
ser la primera, la rotació bianual de càrrecs no es farà efectiva i
s’han
d’escollir, evidentment, tots els càrrecs (president/a,
vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a i vocals). Queda obert el
termini de
presentació de candidatures, que podeu fer arribar a la junta gestora a
través del correu-e de la Societat . El termini per
presentar
els projectes i composicions de les juntes acaba el 31 de desembre de
2005.

A més, es poden incloure en l’ordre del dia de la sessió ordinària i
s’hi poden discutir altres assumptes que siguin competència de
l’assemblea (consultau els estatuts a la web i feu les propostes que
considereu
adients).

2. En la primera assemblea extraordinària se sometrà a aprovació
l’adhesió de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX a la
"Federación
Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM)".

S’estan fent gestions perquè les illes de Menorca i d’Eivissa puguin
seguir les assemblees per videoconferència.

El dia, lloc i hora de les assemblees es comunicarà als socis i
sòcies per correu electrònic i postal.


PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A L’ANY 2006

La junta gestora, que presentarà la seva candidatura com a junta
directiva, està elaborant una proposta de programa d’activitats per a
l’any
vinent. Seria bo que enviéssiu els vostres suggeriments, les vostres
inquietuds, necessitats, etc.


INCORPORACIÓ A LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE SOCIETATS DE PROFESSORS DE MATEMÀTIQUES

La nostra Societat ha estat convidada pel president de la Federación
Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), Sr.
Serapio García Cuesta, a assistir a la reunió de la Junta de Govern de
la
Federació que tindrà lloc el proper 3 de desembre de 2005. Com a primer
punt de l’ordre del dia es tractarà la presentació de la proposta
d’adhesió de la Societat Balear de Matemàtiques - Xeix a la Federació.
Tot
apunta a que en aquesta reunió es ratificarà la proposta que es
presentarà, i a partir de l’assemblea extraordinària (si així s’aprova)
la
SBM-XEIX entrarà a formar part, com a membre de ple dret, de la FESPM.
Això
inclourà, entre d’altres avantatges, que tots els socis de la SBM-XEIX
rebran periòdicament la revista d’educació matemàtica d’àmbit nacional
SUMA (tres vegades l’any); també rebran informació i podran participar
en totes les activitats que organitza la FESPM, entre elles l’Olimpíada
Matemàtica Nacional per a alumnes de l’ESO, les Jornades d’Educació
Matemàtica, i el Dia Escolar de les Matemàtiques; i també seran
convidats
a participar en Seminaris i Fòrums de discussió de diferents temes, com
ara el que està tenint lloc entorn als informes Pisa.

Per tenir una informació més detallada de les activitats que duu a
terme la FESPM us recomanem que visiteu la seva pàgina web

http://www.fespm.org


CONVENI AMB LA UIB

S’han iniciat converses amb el Rector de la UIB i amb diferents
membres del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB, per
tal
d’elaborar un conveni de col·laboració de la UIB amb la SBM-XEIX.
L’acollida inicial d’aquesta proposta ha estat excel·lent i tot indica
que serà
una realitat abans d’acabar aquest curs.


Illes Balears, novembre de 2005
La Junta Gestora de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Respondre a aquest article