Llegiu Euler, llegiu Euler, ell és el mestre de tots nosaltres (Pierre Simon Laplace)

El dia a dia

Plafons i materials de l’exposició

dilluns 24 de gener de 2011

Aquí trobareu les imatges de tot el material que forma part de l’exposició. És a dir:

- 8 imatges amb bona resolució de cada un dels plafons
- Foto de les canes (Montpeller, Menorca i Mallorca)
- Foto de l’almud i la barcella
- Foto de les balances amb els pesos

Carpeta

Canes de Montpeller, Menorca i Mallorca Barcella i almud Balances

Documents adjunts