Comprendre les coses que ens envolten és la millor preparació per comprendre el que hi ha més enllà (Hypatia d’Alexandria)

El dia a dia

Hi col·laboren

dijous 4 de setembre de 2008

Ajuntament de Palma

L’Ajuntament de Palma posa a la disposició del Centre totes aquelles activitats d’àmbit municipal escolar que ha anat desenvolupant amb la Societat Balear de Matemàtiques.

Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

La idea d’aquest centre nasqué de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX, que ho presentà a la Conselleria d’Educació i Cultura com a projecte de recerca educativa el curs 2007-2008. Les aportacions de l’SBM-XEIX són el fons bibliogràfic especialitzat en didàctica de les matemàtiques, a l’abast de qualsevol docent de les Illes Balears, i les diferents activitats que dins l’àmbit escolar ha anat elaborant des de la seva creació. Aquesta col·laboració està reflectida en un conveni formal amb la Conselleria d’Educació i Cultura.

Respondre a aquest article