Les matemàtiques són un producte de la ment humana, però no poden ser sotmeses a la voluntat humana (Ian Stewart)

El dia a dia

Full d’avaluació

dilluns 3 de juny de 2019

Enguany, l’avaluació de l’activitat per part dels/de les docents, es farà en línia.

Accedir-hi

Respondre a aquest article