SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic > Instruccions de les peticions d’activitat curs 2016/2017

Instruccions de les peticions d’activitat curs 2016/2017

dimarts 4 d’octubre de 2016

Enguany durant el curs 2016/2017, el CentMat comptarà només amb una mestra. Per això és important saber quins són els criteris de selecció de les peticions d’activitat.

1. Poden sol·licitar activitats tots els centres educatius d’Infantil i Primària de les Illes Balears.

2. En principi s’atendrà la primera petició per centre. És a dir, un centre pot fer tantes sol·licituds d’activitat com vulgui, però en un primer torn només s’atendrà la primera sol·licitud per ordre d’entrada.

3. És important, per optimitzar desplaçaments, que les peticions d’activitat contemplin un nombre raonable d’hores. No s’atendran les peticions d’activitat d’una hora sola en un centre.

4. Les activitats s’aniran concertant amb els centres per correu electrònic o telèfon per rigurós ordre d’entrada.

5. Una vegada completat el calendari, es farà pública la llista d’activitats i centres

Respondre a aquesta breu