Un educador matemàtic ha d’utilitzar allò que aprengué com a matemàtic per realitzar la seva missió d’educador (Ubiratan d’Ambrosio)

El dia a dia

L’IES Joan Maria Thomàs a la Seu

dilluns 10 de maig de 2010

El passat dijous (6/5/2010) un bon grup de joves de 1r de Batxillerat de l’IES Joan Maria Thomàs realitzaren l’activitat de mesures trigonomètriques a la Seu.

La primera part consistí en mesures exteriors, especialment per fer una estimació prou precisa de l’alçària de les torres principals mitjançant el mètode del xinès Liu Hui.

Dintre el temple, els clinòmetres ens serviren per mesurar angles de manera directa. Volíem saber què feien d’alt els pilars i quin era el diàmetre de la rosassa major.

Finalment, al CentMat realitzàrem tots els càlculs i poguérem discutir i reflexionar sobre la validesa de les dades, dels resultats, sobre la seva precisió, de quines eren les mides crítiques... i fer algun descobriment sorprenent.

Respondre a aquest article