La millor manera d’aprendre és fer; la pitjor manera d’ensenyar és parlar (Paul R. Halmos)

El dia a dia

La Salle de Palma fa trigonometria a la Seu

dimecres 24 de març de 2010

Dia 24.03.2010 alumnes de 1r de Batxillerat del CC La Salle de Palma seguiren l’activitat Trigonometria oculta a la Seu: un itinerari en el que es proposen una sèrie d’activitats entorn a la Seu de Mallorca, i en el que s’han d’emprar eines trigonomètriques per trobar alçàries o distàncies.

La mesura dels angles visuals amb un clinòmetre (a la imatge), la utilització de la brúixola per esbrinar l’orientació dels edificis i la utilització de dos trípodes per trobar alçàries de forma indirecta són tres dels elements emprats en l’activitat. Una manera de dur a la pràctica la teoria trigonomètrica, i una manera de redescobrir un dels edificis més emblemàtics de Mallorca.

Respondre a aquest article