El que no està envoltat d’incertesa és impossible que sigui cert (Richard P. Feynman)

El dia a dia

Matemàtiques envasades a l’IES Emili Darder

dimarts 11 de novembre de 2008

El passat dijous (6-11-08) realitzàrem a l’IES Emili Darder dues sessions del taller de matemàtiques envasades. Alumnes de 3r i 4 t d’ESO descobriren que dues llaunes poden contenir el mateix volum però gastar diferent quantitat d’alumini, que els codis de barres combinen l’aritmètica i la geometria per facilitar-nos la vida o que cada producte pot tenir una geometria adequada i convenient per al seu envasament.

Respondre a aquest article