Comprendre les coses que ens envolten és la millor preparació per comprendre el que hi ha més enllà (Hypatia d’Alexandria)

El dia a dia

Vidres, coves i històries matemàtiques

dissabte 4 d’octubre de 2008

Aquest matí (4-10-2008), en partir, el cel s’ha tornat aixecar amenaçador. Però la realitat ha sigut com ahir: realment no ens ha impedit res del que estava previst.

La primera parada han estat els Vidres Gordiola d’Algaida. Allà hem pogut comprovar com una mescla composta d’un material vitrificant com l’arena de sílice, un material fundent com la sosa càustica i un estabilitzant que pot ser carbonat càlcic, tot manejat amb una vareta màgica de ferro per on bufa el vidrier, dona lloc a objectes i formes de manera quasi màgica.

La pròxima aturada eren les Coves d’Artà, aquesta boca immensa oberta a la mar. Abans d’entrar ens férem la foto obligada de grup i una vegada dintre, la precipitació del carbonat càlcic produeix formes que desafien la imaginació.

A destacar una estalagmita de 22 metres d’alt, segurament una de les més altes d’Europa, i un muntatge de llum i so anomenat l’Infern amb música d’orgue de Bach.

Durant el dinar hem aprofitat per gaudir d’una platja com Cala Agulla, a l’Est de Mallorca on els més valents s’han ficat dins l’aigua.

Finalment, l’horabaixa l’hem dedicat a conèixer algunes històries matemàtiques del barri gòtic de la ciutat de Palma i personatges de la tall de Ramon Llull o Jafudà Cresques.

Respondre a aquest article