Només hi ha dos mètodes per a ensenyar fraccions: tallar, encara que sigui mentalment, un pastís, o fer-ho amb una poma (Henri Poincaré)

El dia a dia

[de]mostrar la igualtat al CC Ramon Llull

divendres 4 de juny de 2010

El passat 2 de juny els alumnes de 3r i 4t d’Educació Primària del CC Ramon Llull de Santa Maria demostraren la igualtat amb l’activitat [de]mostrar la igualtat. Mitjançant un conte, reflexionant sobre els repartiments, la justícia i la igualtat els nins i nines arribaren a la conclusió de que la igualtat és possible, i que les matemàtiques ens ho asseguren.

Respondre a aquest article