Les matemàtiques són la clau i la porta de la ciència (Roger Bacon)

El dia a dia

Criteris de selecció

dimecres 30 de maig de 2012

Enguany, durant el curs 2012/2013, el CentMat comptarà només amb un professor. Per això és important saber quins són els criteris de selecció de les peticions d’activitat.

1. Poden sol·licitar activitats tots els centres educatius de les Illes Balears, des de Educació Infantil fins a Batxillerat.

2. En principi, s’atendrà la primera petició per centre. És a dir, un centre pot fer tantes sol·licituds d’activitat com vulgui, però en un primer torn només s’atendrà la primera sol·licitud per ordre d’entrada.

3. És important, per optimitzar els desplaçaments, que les peticions d’activitat contemplin un nombre raonable prou extens d’hores del periode lectiu d’un dia (fins a un màxim de sis hores per als instituts). No s’atendran les peticions d’activitat d’una sola hora en un centre.

4. Les activitats s’aniran concertant amb els centres per correu electrònic o telèfon per rigorós ordre d’entrada.

5. Una vegada completat el calendari, abans d’acabar el setembre, es farà pública la llista d’activitats i centres.

Respondre a aquest article