Tot allò que s’afirma sense proves, pot ser rebutjat sense proves (Euclides)

El dia a dia

Experiències matemàtiques, prohibit no tocar

dijous 27 de juny de 2019

EXPOSICIÓ

Lloc?
Centre Cultural La Misericòrdia de Palma (entrada per la plaça de l’Hospital General).

Dates?
Del 27 de gener al 14 de febrer del 2020 (ambdós inclosos)

A qui va dirigida?
Alumnat des de 5è de primària fins a 4t d’ ESO.

Qui ha d’acompanyar els grups?
Cada grup durà com a mínim, dos mestres o professors/es acompanyants que vetlaran pel correcte aprofitament de la visita.

Horari?
De dilluns a divendres de 9,30 a 13,30.

Com me puc apuntar?
A la plana del Centmat clicant a l’apartat Sol·licituds, activitat 20: Experiències matemàtiques, prohibit no tocar.

Durada de l’activitat?
55 minuts per grup.

Quines franges horàries puc triar?
9’30-10’25
10’25-11’20
11’40-12’35
12’35-13’30
(Cada grup d’un mateix centre tendrà una franja horària diferent)

Organització
L’activitat comença puntualment amb una petita explicació per part del professorat del Centmat (10 minuts), llavors en grups de 4 (els grups s’han de dur fets des del centre) es repartiran pels diferents espais de l’exposició seguint els panells explicatius.

Totes les propostes són manipulatives, es treballen aspectes de geometria, càlcul, probabilitat…

Cada alumne/a tendrà un petit full que haurà d’anar completant al llarg de la visita.

Durant la mateixa franja horària visitaran l’exposició dos grups, preferentment un de primària i un de secundària. És important que l’alumnat respecti sempre les indicacions dels monitors.

Agraïm al Consell de Mallorca la seva col·laboració per fer possible aquesta exposició.

Respondre a aquest article