Les matemàtiques són la clau i la porta de la ciència (Roger Bacon)

El dia a dia

3 germans, 4 intrusos

dilluns 19 de novembre de 2018

Què és?
Aquest és un recurs lògic i visual molt engrescador, que es pot fer servir per treballar qualsevol tema a qualsevol nivell, des del darrer curs d’infantil fins a Batxillerat.

Com funciona?
Es tracta de trobar una característica que agermana tres elements deixant fora el quart, que serà l’intrús. Però la gràcia d’aquest joc, és que s’han de poder agermanar totes les combinacions possibles de tres elements, de manera que cada un sempre pot ser l’intrús dels altres tres.

Un exemple:

En aquest grup de siurells...
1. Tots són dimonis però el primer eś un intrús perquè és una dama.
2. Tots estan pintats però el segon és un intrús perquè no hi està.
3. Tots tenen la mateixa mida però el tercer és un intrús perquè és més gran.
4. Tots van a peu, però el quart és un intrús perquè va a cavall.

Per a què serveix?
És un bon recurs per introduir un tema, per proposar un repte, per concloure’l i, sense cap dubte, per avaluar.

Propostes:
A continuació teniu un conjunt de propostes classificades per nivells. No hem inclòs les solucions perquè una de les característiques d’aquestes propostes és la seva diversitat.

Nivells:
Les propostes estan classificades en 5 nivells. Lògicament, aquests nivells només són a títol orientatiu i abraçarien des de 5 anys fins a Batxillerat.

NIVELL 1

Tomàtigues. Autoria: CentMat

Ampolles. Autoria: CentMat

Culleres. Autoria: CentMat

CDs. Autoria: Pedro Berruezo Guillamón

NIVELL 2

Ficus. Autoria: CentMat

Dibuixos. Autoria: Luna Reinoso i Xiana Vázquez (5è EP, CEIP Marian Aguiló, Palma) Premi 3g4i 2018

Matrioixques. Autoria: Marta Oteiza Betelu.

Fitxes. Autoria: CentMat

Tassons. Autoria: Pedro Berruezo Guillamón.

Bolígrafs. Autoria: CentMat

NIVELL 3

Homenatge a Ramon Llull. Autoria: CentMat

Rajoles. Autoria: 6è B, Escola l’Estació (Sant Feliu de Guíxols). Premi 3g4i 2018.

Ensaïmades. Autoria: CentMat.

José Ramón Rodríguez Pérez (CEPA Joan Mir i Mir, Maó) Premi 3g4i 2018

Rajoles. Autoria: CentMat

NIVELL 4

Paraules. Autoria: CentMat.

Llibres. Autoria: CentMat

Naturals. Autoria: Gemma Vadell Solano (1r ESO, IES Puig de sa Font, Son Servera) Premi 3g4i 2018

Fletxes. Autoria: Jaume Cladera Domínguez (2n ESO, C. Sant Josep Obrer, Palma) Premi 3g4i 2018

NIVELL 5

Racionals. Autoria: CentMat

Cartes. Autoria: CentMat

Topònims. Autoria: CentMat

Dames. Autoria: CentMat

Dames. Autoria: CentMat

Bolles. Autoria: Marta Oteiza Betelu. Premi 3g4i 2018

Podeu trobar més propostes a:
Wich one doesn’t belong? Enllaç
Qui és l’intrús? (PuntMat) Enllaç

Respondre a aquest article