La imaginació és més important que el coneixement (Albert Einstein)

El dia a dia

Les 7 arts lliberals

dimecres 1 d’abril de 2020

(Representació del Quadrivium al sepulcre de Ramon Llull)

Quan hom parla de les 7 arts lliberals es refereix al conjunt de coneixements (arts) que conreaven els homes lliures (en oposició al coneixement del poble o coneixement vulgar) i que estaven formats pel Trivium i el Quadrivium.

Sabem per Aristòtil que el Trivium fou establert per Zenó d’Elea (s. V aC). Aquest conjunt de estava format per la lògica (o dialèctica), la retòrica i la gramàtica. Amb la lògica pensam correctament, amb la retòrica ens expressam correctament, i amb la gramàtica fem un ús correcte de la llengua.

El Quadrivium fou establert per Arquites de Tarent (s. V-IV aC). Aquest conjunt estava format per l’aritmètica, la geometria, l’astronomia i la música. L’aritmètica estudiaria els nombres en repòs, la geometria les figures en repòs, l’astronomia les figures en moviment i la música els nombres en moviment. Hem de pensar que Arquites fou un dels darrers membres de l’Escola Pitagòrica, cosa que es reflecteix en aquesta estructura.

El coneixement així estructurat es mantingué fins ben entrada l’Edat Mitjana, gairebé durant dos mil·lennis.

A Mallorca, tenim alguns conjunts de representacions de les arts lliberals. Les fotografies del cap d’aquest article són de la capella de la Puritat de la Basílica de Sant Francesc de Ciutat, on s’hi ubica el sepulcre de Ramon Llull. (Aquesta capella és la segona radial per l’esquerre de les que envolten el presbiteri.) Aquí hi trobam al·legories que estan a la base de set nínxols on hi haurien anat sengles escultures mai instal·lades. L’autor és Francesc Sagrera que el realitzà segons un disseny de Pere Joan Llobet al 1487. És interessant esmentar que els nombres que apareixen a l’Aritmètica, ja són indoaràbics.

Ben a prop, al costat esquerre de la nau principal, hi trobam una altra capella dedicada al beat mallorquí, la capella nova de Ramon Llull, on hi ha instal·lat un retaule barroc (s. XVII) coronat per escultures que tornen representar les set arts lliberals.

(Al·legories de l’astronomia i de l’aritmètica a la capella Nova de Ramon Llull)

El tercer conjunt de les set arts lliberals el trobam ben a prop, al mateix carrer Ramon Llull. Es tracta de grans medallons que coronen 7 finestres de l’edifici que alberga l’Arxiu del Regne de Mallorca. Sembla que les dues primeres, la lògica i la geometria, vendrien representades pel mateix Ramon Llull. Aquí teniu les imatges:Respondre a aquest article