Tant el matemàtic com el músic són creadors lliures d’un món de bellesa ordenada (Bertrand Russell)

El dia a dia

T1 Ep.7 - Un enigma rodó

dilluns 15 de juny de 2020

Aquesta investigació pretén descobrir el fet que la divisió entre la longitud d’una circumferència i el seu diàmetre dóna sempre el mateix resultat.

Com ben segur hauràs descobert, la divisió proposada dóna com a resultat, sempre, un nombre molt proper a 3,14...

El fet que no sempre surti exactament igual, es deu a dues coses:

- Les mesures mai no són exactes (sempre hi ha un petit marge d’error)
- Els cercles reals (dibuixats, construïts...) no són mai perfectes

Aquest nombre que surt -3,1415...- es coneix com a pi. El seu nom se sol escriure amb la lletra grega corresponent: \pi

En el següent vídeo, pots veure com es pot fer la divisió geomètrica de la longitud de la circumferència entre el seu diàmetre, de forma prou acurada.

Si vols saber més coses sobre el nombre \pi o les circumferències i cercles, pots llegir aquestes pinzellades de cultura matemàtica:

- Circumferències i cercles
- El nombre pi

Respondre a aquest article