SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Activitats SBM-XEIX > Activitats finalitzades > Calendari matemàtic per a l’any 8

Calendari matemàtic per a l’any 8

diumenge 9 de desembre de 2007, per  SBM-XEIX

Editat un calendari al·legòric per a l’any 2008

L’any 2008 és un any doblement rodó: el nombre 2008 acaba en 8, i a més és múltiple de 8. A més, el vuit és un nombre molt emprat en la construcció (un octògon és fàcilment construïble a partir d’un quadrat), per la natura (és un nombre de Fibonacci), com a element decoratiu (hi ha tesel·lacions senzilles que utilitzen octògons)...

Amb aquest motiu, la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX ha editat un calendari dedicat a aquest nombre: cada mes s’il·lustra amb alguna imatge de les Illes Balears que tengui a veure amb el 8. Tots els socis i totes les sòcies rebran pròximament com a regal un exemplar d’aquest calendari, gràcies al suport en l’edició de l’Ajuntament de Marratxí.

A més, com que ja hi ha gent que ens ha demanat per la possibilitat d’adquirir-ne algun més, si en voleu tenir algun altre, tant si sou socis com si no, es farà una petita tirada que posarà a disposició alguns calendaris més al preu de cost de 5€ (despeses d’enviament incloses). Per comprar-los haureu de fer transferència bancària al compte número:

0049-0993-24-2590641606

tot indicant el nom i llinatges de la persona que fa la comanda. Després, haureu d’enviar un correu electrònic a l’adreça

calendari arrova xeix.org

on s’inclogui la persona que fa la comanda, el número de calendaris que voleu, i l’adreça a la que voleu que se vos enviïn.

Podreu disfrutar així d’un calendari que vos acompanyarà per les matemàtiques del 2008!

El disseny és obra de Jaume Perelló i Ferran Sintes i les fotografies, dels onze autors i autores que han cedit les fotografies desinteressadament. En cap cas, la Societat no obté cap benefici d’aquesta edició.

Respondre a aquest article