SBM-XEIX Societat Catalana de Matemàtiques
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Proves Cangur 2023

Illes Balears
24a edició: 16 de març de 2023

Inici > Activitats SBM-XEIX > Proves Cangur > Edicions anteriors > 17a edició: 2016 > Convocatòria Proves Cangur 2016

Convocatòria Proves Cangur 2016

dimecres 14 d’octubre de 2015, per  Jaume Monreal

Es convoquen les Proves Cangur 2016. En aquesta edició hi podran participar els alumnes que cursin entre 5è i 6è de primària, 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat, si bé en els quatre primers nivells (fins a 2n d’ESO) es pretén aconseguir un alt nombre de participants sense entrar en el joc de la competició que hi ha a partir de 3r d’ESO. En aquest article hi trobareu la informació que necessitareu.

En aquest article hi trobareu les dades de la convocatòria, les seus, el procés d’inscripció, la quota d’inscripció, els premis i classificacions, i detalls concrets per a primària, secundària A (1r i 2n d’ESO), secundària B a Mallorca i secundària B a les altres illes.

Convocatòria:

El Comitè Cangur 2016 (d’ara en endavant, el comitè) convoca la Prova Cangur 2016 el dijous dia 17 de març en tres modalitats diferents:

 • primària: 5è i 6è.
 • secundària A: 1r ESO i 2n d’ESO.
 • secundària B: 3r ESO, 4t ESO, 1r batx i 2n batx.

A primària i secundària A les proves es faran al propi centre, de manera que cada centre les pot organitzar internament de la manera que trobi oportuna.

A secundària B la prova s’ha de fer en la franja horària que estipuli l’organització. Aquells llocs on facin la prova de forma simultània alumnes d’altres modalitats a més d’aquesta, l’horari de tots els participants s’haurà d’ajustar a aquesta franja horària.

Seus:

Per tal que l’ambient de les Proves Cangur sigui més festiu, el comitè considera molt adient que els centres que hi participen s’organitzin en seus on hi acudeixen els centres propers. Aquestes seus esdevenen punts de trobada entre companys, i permeten la interrelació entre els alumnes, que gaudeixen d’un dia resolent proves de matemàtiques (prova cangur, gimcana, altres activitats...).

Des de fa uns anys, el comitè organitza les seus a Mallorca per als alumnes de secundària B. Enguany s’obrirà la nova seu de Ponent (Calvià i Andratx), a més de les seus de Campos, Inca, Manacor i Palma. Així mateix, a causa de l’augment en la inscripció de la convocatòria 2015, no es descarta haver d’obrir-ne alguna més (si teniu propostes comuniqueu-nos-ho a cangur (arrova) xeix.org).

A Menorca, Eivissa i Formentera, el comitè es posa a la vostra disposició per si voleu obrir-ne alguna per tal de facilitar-vos aquesta tasca gens complicada.

Procés d’inscripció:

El procés d’inscripció consta de tres fases. Atès que el nombre de centres que es preveu que s’inscriguin és elevat, es demana seguir fidelment les instruccions que us anirem indicant via web.

Cada centre ha d’elegir un representant; les seves tasques són consultar la web periòdicament, assistir a les reunions que es convoquin, preparar i recollir material, etc. Aquest any no s’enviaran correus informatius si no és per comunicar quelcom urgent. No cal que el representant sigui algú en especial, només es demana que sigui algú del centre engrescat en aquesta activitat i que tengui un correu electrònic d’ús freqüent.

Fase 1: inscripció de centre: novembre. Els centres poden inscriure’s al llarg de tot el novembre. El representant del centre haurà d’identificar-se (nom i llinatges, correu electrònic, centre, illa). Un cop feta la inscripció del centre, es rep un correu electrònic automàtic amb número d’inscripció de centre, diferent al d’altres anys, que caldrà recordar per inscriure, modificar o consultar dades dels vostres alumnes inscrits.

Fase 2: inscripció dels alumnes: del 2 de novembre al 14 de desembre. Un cop inscrit el centre, ja podeu inscriure els alumnes, indicant nom, llinatges i nivell educatiu. Durant el termini d’inscripció, podreu afegir, modificar o eliminar alumnes inscrits. Acabat aquest termini, però, ja no es podran afegir ni eliminar alumnes.

Fase 3: pagament de la inscripció: del 16 al 22 de desembre. Un cop acabat el període d’inscripció, rebreu al vostre correu electrònic un número de compte, la quantia i el concepte per tal de poder fer l’ingrés corresponent. És important no fer cap ingrés fins que se us indiqui.

Observacions: Cada centre ha d’inscriure’s una vegada per cada modalitat en la que hi vulgui participar. Per exemple, si un centre vol participar des de 1r d’ESO fins a 2n de batxillerat haurà d’inscriure’s dues vegades perquè té alumnes de dues modalitats diferents. Això suposa tenir dos codis d’inscripció de centre diferents, haver d’inscriure els alumnes d’una i altra modalitat per separat usant aquests codis i haver de fer dos pagaments separats.

Quota d’inscripció:

Els alumnes que volen participar a les Proves Cangur 2016 han d’abonar una quantia econòmica en concepte del material que se us proporciona. Aquesta quantia inclou les despeses d’organització generals, les individuals de cada alumne i part dels premis que es reben. Les quanties d’aquesta edició són:

 • primària (5è i 6è): 1 € per alumne.
 • secundària A (1r i 2n d’ESO): 1 € per alumne.
 • secundària B (3r d’ESO en endavant): 2 € per alumne.

Premis i classificacions:

Els alumnes que participen en les modalitats de primària i secundària A, en tractar-se de proves matemàtiques participatives (no competitives), no apareixeran a cap llistat general de guanyadors. No obstant això, el comitè farà un sorteig entre tots els participants per tal que alguns d’ells rebin un premi a la participació. Més endavant es concretarà el regal, igual per a tots, i el lloc de lliurament. La llista dels guanyadors es farà pública a la web del Cangur el mateix dia que els guanyadors de l’altra modalitat.

Els alumnes que participen en la modalitat secundària B hauran de respondre la prova en un full especial per tal de poder-se fer la seva correcció mitjançant un lector de fulls òptics. La correcció corre, per tant, a càrrec del comitè, i serà aquest qui publiqui a la web en un termini aproximat d’un mes després d’haver fet la prova, el llistat amb els 10 millors classificats de cada nivell, els quals reben un premi.

Els alumnes premiats de 2n de batxillerat opten, a més, a la distinció del pin de plata, que atorga la Societat Catalana de Matemàtiques a aquells alumnes que han destacat en aquesta prova en diverses edicions.

Més detalls: primària.

Dades i dates importants:

 • Data de la prova: 17 de març de 2016, durant el matí, al propi centre.
 • Recollida de material: 16 de març en el lloc convingut (s’elegeix durant la inscripció, es podrà canviar si hi ha necessitat).
 • Inscripció de centre: novembre de 2015.
 • Inscripció dels alumnes: del 2 de novembre al 14 de desembre, ambdós inclosos. Durant aquest període es podran modificar les dades dels alumnes. També es podran afegir o suprimir alumnes.
 • Pagament: del 16 al 22 de desembre, ambdós inclosos, una vegada s’hagi rebut el correu electrònic amb el vist-i-plau del comitè.
 • Quota d’inscripció: 1€ per alumne participant.
 • Material que rebreu: un cartell de participació, una xapa per a cada alumne, els enunciats (un per alumne i algun de més), document electrònic amb les solucions, gimcana, bases del concurs de cartells.
 • Premis i classificacions: no es publicarà cap llista amb els resultats dels alumnes. Es farà un sorteig entre tots els participants per tal de premiar la participació a aquesta activitat.

La prova consistirà en 18 preguntes de resposta tancada (s’està valorant la possibilitat d’augmentar-ho a 20), de dificultat diversa, que s’hauran de respondre en una hora. La correcció corre a compte dels participants (com el mestre decideixi).

Entre el 16 de desembre i el 20 de març es podran fer modificacions en les dades dels alumnes inscrits (canviar un alumne per un altre) sempre i quan sigui del mateix nivell. En aquest periode no es podran afegir ni eliminar alumnes.

Els enunciats són un document format per dos fulls DIN-A3, de color diferent segons el nivell de participació, amb instruccions de com realitzar-la (puntuacions i demés).

El document amb les solucions és del tipus presentació (power-point, impress...) amb diapositives per a poder visualitzar els problemes amb els alumnes, amb la solucions dels mateixos. Es pretén donar un recurs al mestre per tal de poder allargar l’activitat al llarg del matí per donar-li un caire més festiu, si es vol.

El concurs de cartells pretén que els alumnes que vulguin participin en aquest concurs. El cartell guanyador serà el cartell oficial per a primària en la propera edició de les Proves Cangur. El guanyador es publicarà a la web.

La gimcana (matemàtica) són unes activitats amb instruccions per a poder treballar amb els alumnes dins l’aula. A secundària té molt d’èxit.

Més detalls: secundària A (1r i 2n d’ESO).

Dades i dates importants:

 • Data de la prova: 17 de març de 2016, durant el matí, al propi centre.
 • Recollida de material: 16 de març en el lloc convingut (elegiu-lo durant la inscripció, es podrà canviar si hi ha necessitat).
 • Inscripció de centre: novembre de 2015.
 • Inscripció dels alumnes: del 2 de novembre al 14 de desembre, ambdós inclosos. Durant aquest període es podran modificar les dades dels alumnes. També es podran afegir o suprimir alumnes.
 • Pagament: del 16 al 22 de desembre, ambdós inclosos, una vegada s’hagi rebut el correu electrònic amb el vist-i-plau del comitè.
 • Quota d’inscripció: 1€ per alumne participant.
 • Material que rebreu: un cartell de participació, una xapa per a cada alumne, els enunciats (un per alumne i algun de més), document electrònic amb les solucions.
 • Premis i classificacions: no es publicarà cap llista amb els resultats dels alumnes. Es farà un sorteig entre tots els participants per tal de premiar la participació a aquesta activitat.

La prova consistirà en 30 preguntes de resposta tancada de dificultat diversa, que s’hauran de respondre en una hora i quart. La correcció corre a compte dels participants (com el professor decideixi).

Entre el 16 de desembre i el 20 de març es podran fer modificacions en les dades dels alumnes inscrits (canviar un alumne per un altre) sempre i quan sigui del mateix nivell. En aquest període no es podran afegir ni eliminar alumnes.

Els enunciats són un document format per dos fulls DIN-A3, de color diferent segons el nivell de participació, amb instruccions de com realitzar-la (puntuacions i demés).

El document amb les solucions és del tipus presentació (power-point, impress...) amb diapositives per a poder visualitzar els problemes amb els alumnes, amb la solucions dels mateixos. Es pretén donar un recurs al mestre per tal de poder allargar l’activitat al llarg del matí per donar-li un caire més festiu, si es vol.

Més detalls: secundària B (3r i 4t ESO, 1r i 2n de batxillerat) a MALLORCA.

Dades i dates importants:

 • Data de la prova: 17 de març de 2016, durant el matí, a la seu corresponent.
 • Recollida de material: uns quinze dies abans en una reunió a la mateixa seu.
 • Inscripció de centre: novembre de 2015.
 • Inscripció dels alumnes: del 2 de novembre al 14 de desembre, ambdós inclosos. Durant aquest període es podran modificar les dades dels alumnes. També es podran afegir o suprimir alumnes.
 • Pagament: del 16 al 22 de desembre, ambdós inclosos, una vegada s’hagi rebut el correu electrònic amb el vist-i-plau del comitè.
 • Quota d’inscripció: 2€ per alumne participant.
 • Material que rebreu: un cartell de participació, una xapa per a cada alumne, fulls òptics per a la correcció.
 • Premis i classificacions: es farà públic un llistat amb els 10 primers classificats de cada nivell, que obtindran premi.

La prova consistirà en 30 preguntes de dificultat diversa, que s’hauran de respondre en una hora i quart. La correcció corre a compte del comitè.

Hi ha un full òptic per a cada alumne, que heu de portar emplenat el dia de la prova.

Un cop acabada la prova, els fulls òptics emplenats s’han de lliurar als llocs que correspongui (s’informarà durant la reunió prèvia).

Els professors que assisteixen amb els alumnes a les seus a fer la prova són responsables d’ells en tot moment i han d’estar a disposició de l’organització per tal de col·laborar amb ells en les tasques en què se’ls requereixin.

Entre el 16 de desembre i el 20 de març es podran fer modificacions en les dades dels alumnes inscrits (canviar un alumne per un altre) sempre i quan sigui del mateix nivell. En aquest període no es podran afegir ni eliminar alumnes.

El dia de la prova, el professor responsable recollirà, instants abans de l’inici de la mateixa, un sobre amb els enunciats. Els enunciats estan formats per dos fulls DIN-A3, de color diferent segons el nivell de participació, amb instruccions de com realitzar-la (puntuacions i demés).

La gimcana matemàtica és una activitat que es fa després de la prova (i de berenar) i consisteixen en unes activitats en grup dirigides als participants. No és obligatòria la participació a aquesta activitat.

Més detalls: secundària B (3r i 4t ESO, 1r i 2n de batxillerat) a MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.

Dades i dates importants:

 • Data de la prova: 17 de març de 2016, durant el matí, a la seu corresponent.
 • Recollida de material: uns quinze dies abans en una reunió a la mateixa seu.
 • Retorn dels fulls òptics: el mateix dia, 17 de març, al lloc on heu recollit el material.
 • Inscripció de centre: novembre de 2015.
 • Inscripció dels alumnes: del 2 de novembre al 14 de desembre, ambdós inclosos. Durant aquest periode es podran modificar les dades dels alumnes. També es podran afegir o suprimir alumnes.
 • Pagament: del 16 al 22 de desembre, ambdós inclosos, una vegada s’hagi rebut el correu electrònic amb el vist-i-plau del comitè.
 • Quota d’inscripció: 2€ per alumne participant.
 • Material que rebreu: un cartell de participació, una xapa per a cada alumne, fulls òptics per a la correcció, enunciats.
 • Premis i classificacions: es farà públic un llistat amb els 10 primers classificats de cada nivell, que obtindran premi.

La prova consistirà en 30 preguntes de resposta tancada de dificultat diversa, que s’hauran de respondre en una hora i quart. La correcció corre a compte del comitè.

Hi ha un full òptic per a cada alumne, que heu de portar emplenat el dia de la prova.

Entre el 16 de desembre i el 20 de març es podran fer modificacions en les dades dels alumnes inscrits (canviar un alumne per un altre) sempre i quan sigui del mateix nivell. En aquest període no es podran afegir ni eliminar alumnes.

El professor responsable de cada centre es fa responsable dels enunciats, i es compromet a guardar-los en un lloc segur fins instants abans de l’inici de la mateixa. Els enunciats estan formats per dos fulls DIN-A3, de color diferent segons el nivell de participació, amb instruccions de com realitzar-la (puntuacions i demés).

També és responsabilitat del professor responsable retornar el mateix dia de la prova els fulls òptics per a què siguin retornats a Mallorca per a la seva revisió.

Si els centres s’organitzen en seu, el comitè ofereix una gimcana matemàtica, que és una activitat que es fa després de la prova (i de berenar) i que consisteix en unes activitats en grup dirigides als participants.

Respondre a aquest article