SBM-XEIX Societat Catalana de Matemàtiques
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Proves Cangur 2023

Illes Balears
24a edició: 16 de març de 2023

Inici > Activitats SBM-XEIX > Proves Cangur > Edicions anteriors > 17a edició: 2016 > Inscripció a les Proves Cangur 2016

Inscripció a les Proves Cangur 2016

dilluns 2 de novembre de 2015, per  Jaume Monreal

Les Proves Cangur, un cop convocades, obren el seu període d’inscripció, que consta de tres fases: inscripció de centre, inscripció dels alumnes i pagament. Les inscripcions són fins el 14 de desembre, mentre que el període de pagament és del 16 al 22 de desembre.

El passat 14 d’octubre es va publicar la convocatòria de les Proves Cangur 2016. L’adreça per fer les inscripcions és www.xeix.org/inscripcionscangur.

Inscripció de centre

El comitè us prega que inscriviu el vostre centre el més aviat possible i deixar la inscripció dels alumnes per més endavant. Això ens permetrà tenir una previsió i detectar possibles problemes de comunicació amb vosaltres, els centres.

Per inscriure el centre, haureu d’introduir:

  • Nom del centre (IES Damià Huguet) o Nom del centre - població (La Salle - Maó) si la vostra denominació de centre pot donar lloc a ambigüetats.
  • Correu electrònic del centre.
  • Població del Centre.
  • Illa.
  • Lloc de recollida del material / lloc on fareu les proves (segons correspongui).
  • Nom i llinatges del professor de contacte.
  • Correu electrònic (molt important, que no tengui cap errada).
  • Telèfon de contacte (mòbil personal si pot ser). Només s’emprarà per casos urgents.

Un cop us hàgiu registrat com a centre, rebreu al vostre correu electrònic un número de referència de centre amb el Cangur. Aquest número pot ser diferent al d’altres anys.

Inscripció dels alumnes

Per raons tècniques, i contràriament al que vam dir a la convocatòria, no es podran eliminar alumnes una vegada inscrits. Per tant, el Comitè recomana inscriure els alumnes tots de cop i en una sola vegada quan es tengui la llista de participants tancada.

Per inscriure els alumnes, haureu d’introduir, de cada nivell:

  • Nombre total d’alumnes que voleu inscriure.
  • Llinatge1 llinatge2, nom complet (de tots i cada un dels vostres alumnes).

Per exemple (amb noms inventats), si volem inscriure 4 alumnes:
Tomàs Rul·lan, Maria de la Concepció
Suñer Llabrés, Antoni Gregori
Pericàs Bauçà, Pere
Klapphoth, Samuel

Si voleu inscriure més alumnes, simplement heu d’indicar el número d’alumnes que voleu afegir i instroduir-los de la mateixa manera.

Modificar les dades dels alumnes inscrits

Durant aquest període es podrà modificar el nom o llinatges dels alumnes inscrits (per si heu detectat alguna errada, o voleu canviar un alumne participant per un altre), però no podreu canviar el nivell dels mateixos. Recordau que els canvis de nom i llinatges són permesos fins el 20 de març (data posterior al Cangur), aproximadament.

Important!! Per aquesta edició NO ES PODRAN ELIMINAR alumnes una vegada inscrits.

Respondre a aquest article