SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Notícies > SIDA i matemàtiques

SIDA i matemàtiques

divendres 30 de novembre de 2007, per  Cesc Rosselló

L’1 de desembre de cada any, és el dia escollit per fer present arreu del món la lluita contra la SIDA. La data fou triada perquè l’1 de desembre de 1981 en fou diagnosticat el primer cas. Des de llavors, aquest virus ha mort més de 25 milions de persones.

Des del principi, els matemàtics s’han involucrat en la lluita
contra la SIDA des de diversos fronts, fins al punt que fa més de 10
anys que en tots els grups de recerca importants de virologia dedicats a aquest
tema hi participen matemàtics. L’aportació de les matemàtiques en aquest
camp és molt important en diversos aspectes. El més visible, i al que s’ha
dedicat més esforç, és el modelat cada cop més detallat i precís de
l’evolució de la infecció del VIH. Aquest modelat ha ajudat a entendre
millor les diferents etapes per les quals passa aquesta infecció i quin és
el millor tractament en cada una. Precisament un d’aquests models fou
emprat en el desenvolupament de la teràpia triple que tant èxit ha assolit
en convertir una malaltia que era mortal gairebé sempre en una malaltia
crònica sota tractament.

Un altre dels aspectes de la lluita contra la SIDA on l’ús de els
matemàtiques està essent fonamental és l’estudi de com s’expandeix
l’epidèmia i, molt relacionat amb aquest tema, el desenvolupament
d’estratègies de vacunació per a quan la vacuna existeixi. En aquest camp
és bàsica l’anàlisi estadística del ’graf social’ a través del qual la
malaltia s’encomana, estudi que s’emmarca en el camp de l’anàlisi de grafs
grans (Internet, xarxes metabòliques, etc.) que tant de moda s’ha posat en
els darrers anys. Però també hi és bàsic l’estudi de la velocitat i les
pautes de la mutació del virus, estudi que s’efectua mitjançant tècniques
de bioinformàtica darrere de les quals hi ha molta matemàtica.

Finalment, no podem oblidar el paper que han jugat les matemàtiques, i
alguns matemàtics en concret, com ara Serge Lang, en la crítica des de
punts de vista lògics, analítics i estadístics d’alguns treballs sobre la
SIDA, que han obligat a abandonar algunes presuposicions en aquest camp, i
a refinar i fer més precises algunes altres.

Respondre a aquest article